آیا مزایای نوبت کاری جزء مزد محاسبه می شود؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

آیا موقع محاسبه اضافه کاری و عیدی، مزایای نوبت کاری جزء مزد محاسبه می شود؟1 پاسخ به این سوال داده شده
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.