منظور از بازار های مشتقه چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

سلام.

منظور از بازار های مشتقه چیست؟و چه کارکردی دارند؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اوراق بهاداری که به صورت تعهدی یا اختیاری معامله شود ابزار های مشتقه ای هستند که به بازار این ابزار، بازار مشتقه می گویند. وظیفه ی این بازار پیدا کردن قیمت چنین اوراقی است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.