منظور از نسبت پوشش هزینه چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

منظور از نسبت پوشش هزینه چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

این نسبت نشان دهنده تعداد دفعاتی است که سود قبل از مالیات یا بعد از آن می تواند هزینه بهره را پوشش دهد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.