منظور از چک بلا محل چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

منظور از چک بلا محل چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

به چک هایی که در اختیار بانک است اما به علت نبود موجودی برگشت خورده اند چک بلا محل میگویند.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.