هزینه های پیمانکار شخص حقیقی در سامانه مودیان

report گزارش

سوال شده توسط وحید غفاری در دسته بندی سامانه مودیان

پروفایل
up
0
down

هزینه هایی مثل اجاره جرثقیل، تخریب بنا و ... که قرارداد با پیمانکار منعقد نشده و پیمانکار شخص حقیقی است را چگونه در سامانه مودیان ثبت کنیم‌ ، چگونه برای دارایی قابل پذیرش خواهد بود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

خریدها در سامانه اعلام نمیشود فعلا تا زمان لغو کامل معاملات فصلی در این سامانه اعلام کنید موقع ممیزی ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد مدارک حداقلی و مدارک پرداخت به شخص را نگه دارید به پیمانکار خود تاکید کنید حتما پرونده داشته باشند


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.