پایه سنوات

report گزارش
پروفایل
up
0
down

با سلام پایه سنوات 1 کارگر با 8 سال سابقه کار چقدر است؟؟و چگونه محاسبه میشود؟؟و اینکه به کارگرانی که جز طبقه بندی مشاغل نیستند تعلق میگیرد؟؟؟


0 پاسخ به این سوال داده شدهبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.