پرداخت سنوات برای قرارداد های موقت چگونه است؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

پرداخت سنوات برای قرارداد های موقت چگونه است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

طبق ماده 24 قانون کار، اگر سابقه به یک سال رسیده باشد،کارفرما باید مزایای پایان کار مقرر در قانون را پرداخت کند.اما اگر مدت زمان اشتغال کمتر از یکسال باشه پرداخت مزایا با توجه به پیش بینی های موجود در قرارداد منعقده بین طرفین خواهد بود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.