برای کارگران فصلی پرداخت عیدی و پاداش به چه صورت است؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

سلام برای کارگران فصلی پرداخت عیدی و پاداش به چه صورت است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

چه برای کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و چه بقیه کارگاه های مشمول که کارکرد کمتر از یکسال دارند ، بر حسب 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال عیدی و پاداش محاسبه می شود.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.