کاربرد کد اقتصادی چییست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

کاربرد کد اقتصادی چییست؟


2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کدی است که سازمان مالیاتی برای شناسایی و کنترل فعالیت ها و معاملات جاری در کشور از آن استفاده می کند.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.