کارگران مشمول قانون کار سالانه چند روز مرخصی استحقاقی دارند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

کارگران مشمول قانون کار سالانه چند روز مرخصی استحقاقی دارند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

26 روز کاری مرخصی سالانه هر کارگر است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.