کدام درآمد ها و هزینه ها جز سایر درآمد ها و هزینه ها منظور می شوند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

کدام درآمد­ها و هزینه­ها جز سایر درآمد­ها و هزینه­ها منظور می­شوند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط جواد تیموری

profile
up
2
down

سلام

سود و زیان ناشی از عملیات واحد که مرتبط با عملیات اصلی واحد تجاری نمی باشد را جز سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در نظر میگیرند.

اضافات انبارگردانی

کسری انبارگردانی

فروش ضایعات

زیان کاهش ارزش موجودی ها

سود زیان ناشی از تسعیر ارز


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.