منظور از رویداد های بعد از تاریخ اظهار نامه چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

به چه رویداد­هایی، رویداد­های بعد از تاریخ اظهار نامه می­گویند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

به رویداد هایی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میده رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه گویند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.