آیا ادعای کارفرمایی که میگه مرخصی استحقاقی سالانه 26 روز است در حالی که قانونا 30 است درست است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مرخصی زایمان و استعلاجی

پروفایل
up
0
down

آیا ادعای کارفرمایی که میگه مرخصی استحقاقی سالانه 26 روز است در حالی که قانونا 30 است درست است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

طبق قانون ماده 64، کل مرخصی با احتساب 4 روز جمعه به انداره یک ماه است.و به نظر میرسد که 4 روز جمعه محاسبه شده برای وقتی است که کارگر یک ماه را به صورت متوالی بخواهد استفاده کند.با وجود این ابهام بسیاری از کارفرمایان آن 4 روز را در نظر نگرفته و تعداد روز مرخصی را 26 روز در نظر دارند.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.