آیا پرداخت مزد سه روز اول مرخصی استعلاجی کارگران بر عهده کارفرما است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مرخصی زایمان و استعلاجی

پروفایل
up
0
down

آیا پرداخت مزد سه روز اول مرخصی استعلاجی کارگران بر عهده کارفرما است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

خیر کارفرما مکلف به پرداخت مزد 3 روز اول مرخصی نیست. به جز در مواردی که از قبل برای پرداخت مزد 3 روز اول بیماری که تامین اجتماعی پرداخت نمی کند اقدام کرده باشد و پرداخت ها استمرار یافته باشد که در این صورت این رویه کارگاه معتبر خواهد بود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.