وضعیت قرارداد کاری در هنگام استفاده از مرخصی زایمان به چه صورت است؟

report گزارش

سوال شده توسط افشار در دسته بندی مرخصی زایمان و استعلاجی

پروفایل
up
0
down

آیا وضعیت قرارداد در زمان استفاده از مرخصی استعلاجی به صورت تعلیق است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط احمدرضا انصاری فر

profile
up
0
down

با سلام در زمان مرخصی استعلاجی،زایمان و بارداری قرارداد تعلیق می‌شود. . پس از پایان مرخصی، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. بنابراین کارگر حقوقی از کارفرما دریافت نمی‌کند و پس از پایان دوره تعلیق کارفرما باید او را بپذیرد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.