آیا اگر مرخصی بیشتر از 3 ساعت باشد، یک روز در نظر گرفته می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

اگر مرخصی بیشتر از 3 ساعت باشد، یک روز در نظر گرفته می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بر اساس ماده 70 قانون کار،اگر مرخصی کمتر از یک روز کاری باشد، استحقاقی محسوب می شود.در بعضی ادارات مرخصی ای کمتر از 2 یا 3 ساعت برای انجام کار های ضروری در نظر گرفته شده که اگر از این ساعت بیشتر شود مرخصی یک روز کامل محسوب می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.