آیا اگر مرخصی بیشتر از 3 ساعت باشد، یک روز در نظر گرفته می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

اگر مرخصی بیشتر از 3 ساعت باشد، یک روز در نظر گرفته می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بر اساس ماده 70 قانون کار،اگر مرخصی کمتر از یک روز کاری باشد، استحقاقی محسوب می شود.در بعضی ادارات مرخصی ای کمتر از 2 یا 3 ساعت برای انجام کار های ضروری در نظر گرفته شده که اگر از این ساعت بیشتر شود مرخصی یک روز کامل محسوب می شود.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.