آیا زمانی که کارگران صرف استراحت و خوردن غذا میکنند، جزئی از ساعت کار محسوب میشود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

آیا زمانی که کارگران صرف استراحت و خوردن غذا میکنند، جزئی از ساعت کار محسوب میشود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگر وقت خود را برای انجا کار کارفرما صرف میکند.پس قانونا زمانی که برای غذا و استراحت صرف می شود جزء ساعات کار محسوب نمیشه. اما اگر از قبل عرف کارگاه به این صورت بوده که این مدت زمان جزء ساعات کاری است پس این روال معتبر خواهد بود. 
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.