آیا مزد کارگران پاره وقت مشمول افزایش مصوبات شورای عالی کار میشود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

ایا مزد کارگران پاره وقت مشمول افزایش مصوبات شورای عالی کار میشود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کلیه کارگران مشمول قانون کار در کلیه سطوح مزدی تحت تاثیر مصوبات شورای عالی کار بوده.پس کارگران پاره وقت هم به نسبت ساعات کاری که لنجام می دهند از مفاد بخشنامه های شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد برخوردار هستند.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.