آیا مبالغ سنوات پایان خدمت و یا بازخرید ایام مرخصی در پایان سال مشمول معافیت مالیات است؟

report گزارش

سوال شده توسط حامد محمدی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

با سلام در زمینه سنوات پایان خدمت سوال داشتم. میخواستم بپرسم آیا در صورت پرداخت و تسویه مبالغ سنوات پایان خدمت و یا بازخرید ایام مرخصی در پایان هر سال، این مبالغ مشمول معافیت مالیاتی می شود یا نه؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علیرضا محمدی

profile
up
0
down

با سلام. دوست عزیز، باتوجه به بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، سنوات پایان و بازخرید مرخصی به طول کل معاف از مالیات است.


بند 5 از ماده 91 قانون مالیات های مستقیم:

5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از پرداخت مالیات معاف هستند.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.