آیا می توان بیمه فردی را که از لیست بیمه جا مانده ارسال کرد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی لیست بیمه

پروفایل
up
0
down

آیا می توان بیمه فردی را که از لیست بیمه جا مانده ارسال کرد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اگر بخواهد لیست را برای بار اول ارسال کند ولی جا مانده باشد، در صورت بازرسی کارگاه و ثبت نام کارگر امکان اصلاح وجود دارد.اما اگر ماه جاری فراموش شده باشد ولی لیست ماه قبل ارسال شده باشد، تامین اجتماعی برای کارفرما بدهی صادرکرده و سابقه ایجاد می نماید. 
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.