آیا برای یک نفر میشه دو لیست بیمه در یک ماه ارسال شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی لیست بیمه

پروفایل
up
0
down

آیا برای یک نفر میشه دو لیست بیمه در یک ماه ارسال شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down


بله، در صورت بیشتر نشدن از حداکثر مبلغ تعیین شده توسط تامین اجتماعی این امکان وجود دارد.سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.