منظور از اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده چیست ؟

report گزارش

سوال شده توسط غزال جوادی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

منظور از اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده چیست ؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مسعود غلامیان

profile
up
0
down

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا در یافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد . شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور نالیاتی به شرح زیر است :

1-فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد .

2-صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد .

3-فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد .

4-مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد .

5-کالا ها یا خدمات ذکر شده جزء کالا یا خدمت معاف از ارزش افزوده نباشد .

6-مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوط محاسبه و ثبت شده باشد .

7-مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد .سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.