اگر کارفرما مبلغی از کارگر خود طلبکار باشد مجاز است مبلغ را از مزد کارگر برداشت کند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

اگر کارفرما مبلغی از کارگر خود طلبکار باشد مجازان مبلغ را از مزد کارگر برداشت کند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کارفرما می تونه تنها مازاد بر حداقل مزد را در صورت داشتن حکم دادگاه برداشت کنه که این مبلغ نباید از یک چهارم مزد کارگر بیشتر باشهسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.