چند نوع تخفیف داریم؟ و هر کدام تحت عنوان چه سر فصلی ثبت می شوند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

چند نوع تخفیف داریم؟ و هر کدام تحت عنوان چه سر فصلی ثبت می شوند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

تخفیف توافقی: زمانی که خریدار کالا را با چانه زنی به قیمتی کمتر از متعارف خریداری کرده باشد.مبلغ تخفیف ثبت نمیشود.

تخفیف تقدی: به عنوان درصدی از مبلغ صورتحساب فروش درنظر گرفته می شود.به حساب تخفیفات نقدی فروش ثبت میشود.

تخفیف تجاری: زمانی که فروشنده کالا رو به قیمتی کمتر از متعارف ان می فروشد.مبلغ تخفیف ثبت نمی شود.

برگشت کالا و تخفیفات : زمانی که تمام یا بخشی از کالای معامله شده توسط خریدار به فروشنده برگشت داده می شود.به حساب برگشت از خرید و تخفیفات ثبت میشود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.