در چه صورت به بیمه شدگان عائله مندی پرداخت می شود؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

در چه صورت به بیمه شدگان عائله مندی پرداخت می شود؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

عائله مندی تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود با این شرایط که بیمه شده حداقل 720 روز کار را برایش حق بیمه پرداخت کرده باشد. همچنین فرزندان کمتر از 18 سال سن داشته باشه باشند یا اینکه منحصرا مشغول به تحصیل باشند یا در اثر بیماری طبق ماده 91 قانون تامین اجتماعی قادر به کار نباشند.مبلغ پرداختی بابت عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در ماه است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.