در کارگاهی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارد، حق جذب چگونه محاسبه می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

در کارگاهی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارد، حق جذب چگونه محاسبه می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

از آنجایی که حق جذب نوعی توافق بین کارفرما و کارگرهست، بنابراین فرمول خاصی برای محاسبه آن وجود ندارد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.