برای کارگران کارمزدی، مزد روز های تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی چگونه محاسبه می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
2
down

برای کارگران کارمزدی، مزد روز های تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی چگونه محاسبه می شود؟ لطفا توضیح دهید.


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

باید طبق ماده 43 قانون کار محاسبه شود.و در صورتی که کارگران کارمزدی ساعت کاری کمتر از تمام وقت کارگاه داشته باشه برای مزایای انگیزه ای و رفاهی به نسبت ساعت کار به ماخذ ساعت کار تمام وقت محاسبه می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.