هنگامیکه نوبتکاری کارگری به روز تعطیلی افتاده باشد، آن کارگر چگونه می تواند از آن تعطیلی استفاده کند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

هنگامیکه نوبتکاری کارگری به روز تعطیلی افتاده باشد، ان کارگر چگونه می تواند از ان تعطیلی استفاده کند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در صورت انجام کار در آن روز اضافه کاری معادل %40 به ازای هر ساعت کار انجام شده علاوه بر مزد عادی به کارگر تعلق میگیرد.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.