سیستم های گرمایشی و سرمایشی جزو کدام دارایی حساب میشوند؟

report گزارش

سوال شده توسط عامری در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

سلام سیستم گرمایشی و رادیاتورهای پکیج جزو کدام دارایی محسوب می شود ؟اثاثه یا به بهای ساختمان اضافه می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

اگر قابل نصب و تعویض باشند میتوانید جزو اثاثه و دارایی ثابت بیاورید و اگرهم جزو ساختمان هستند بیاورید و به ساختمان اضافه کنید چون قابلیت ساختمان بهبود پیدا میکند قسمت دوم مطلوبتر استسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.