ماده 33 قانون جدید کار چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط امیر خدایی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

 با سلام. ماده 33 قانون جدید کار چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط خسرو پناه

profile
up
0
down

 با سلام.

تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.