وسایل بی فاکتور را حتما باید ثبت کرد؟

report گزارش

سوال شده توسط مجید تقوی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

با سلام. اگر اموال و دارایی ها شامل وسایل اداری و دفتری باشند که قبلا خریداری شده و فاقد فاکتور باشند چگونه باید قیمت گذاری شوند؟اگر ثبت نشود اعتبار اظهار نامه دچار مشکل میشود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط محمد نیک اندیش

profile
up
0
down

با سلام. این ثبت ها برای تشخیص اداره دارایی برای خرید های سرمایه ای یا غیر سرمایه ای است و اگر ثبت نشوند مشکلی نیست.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.