چه مواردی مشمول مغایرت بانکی می¬شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

لطفا توضیح دهید چه مواردی مشمول مغایرت بانکی می­شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

از مهم ترین موارد مغایرت بانکی می توان به واریزی مشتری ها ، پرداخت ها و وصولی های بانک بابت شرکت، وجوه بین راهی، اشتباهات ثبت، سفته های نکول شده، چک های بلا محل و معوق اشاره کرد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.