چگونه عیدی کارکنان را محاسبه می کنند؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

لطفا چگونگی محاسبه عیدی کارکنان را توضیح دهید.


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .

اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق

اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پايه حقوق
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.