کارفرما باید بر حسب دستمزد تعیین شده توسط تامین اجتماعی عمل کند یا مکلف است حق بیمه را از دستمزد واقعی کارگران کسر کند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

کارفرما باید بر حسب دستمزد تعیین شده توسط تامین اجتماعی عمل کند یا مکلف است حق بیمه را از دستمزد واقعی کارگران کسر کند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ارتباطی ندارد (طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی) و چون تعیین دستمزد مقطوع کمتر از دستمزد واقعی برای کارگرانی به ویژه آنهایی که در سال های آخر بازنشستگی هستند متضرر ساز هست، پس باید به صورتی باشد که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر بشه تا حقی از کارگری ضایع نشه. برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.