آیا افرادی هم که قراردادشان به صورت ساعتی است جزء لیست حق بیمه هستند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی لیست بیمه

پروفایل
up
0
down

آیا افرادی هم که قراردادشان به صورت ساعتی است جزء لیست حق بیمه هستند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

لیست و حق بیمه تمامی کارکنان کارگاه ها بدون در نظر گرفتن ساعات حضورشان طبق ماده 32 قانون تامین اجتماعی باید توسط کارفرما به شعبه مربوطه ارسال و مبلغ متعلقه پرداخت شود. 
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.