آیا همه کسانی که در تامین اجتماعی بیمه شده اند مشمول قانون کار می شوند؟

report گزارش
پروفایل
up
2
down

ایا همه کسانی که در تامین اجتماعی بیمه شده اند مشمول قانون کار هستند؟2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

زمانی کسی مشمول قانون است که مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت کند تا بتواند از مزایای ان استفاده کند.کارفرما باید کارگران اش را بیمه کند پس کلیه افرادی که مشمول این قانون اند،الزاما مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند.اما کلیه ی این افراد مشمول قانون تامین اجتماعی لزوما مشمول قانون کار نیستند.مانند استخدامی های خاص.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
2
down

زمانی کسی مشمول قانون است که مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت کند تا بتواند از مزایای ان استفاده کند.کارفرما باید کارگران اش را بیمه کند پس کلیه افرادی که مشمول این قانون اند،الزاما مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند.اما کلیه ی این افراد مشمول قانون تامین اجتماعی لزوما مشمول قانون کار نیستند.مانند استخدامی های خاص.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط رضا آ

profile
up
0
down

آری . اما بعضی نهاد ها قانون کار در آنها اجرا نمیشود مانند نهاد های نظامی و امنیتی


http://azki-off.comسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.