برای احتساب مرخصی سالانه کارگران از سال کاری کارگر باید استفاده شود یا سال تقویمی؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

برای احتساب مرخصی سالانه کارگران از سال کاری کارگر باید استفاده شود یا سال تقویمی؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

باید از سال کاری کارگر از تاریخ شروع کار تا 12 ماه بعد از آن استفاده شود.اما در بعضی از کارگاه ها برای هماهنگی و سهولت محاسبه از سال شمسی استفاده می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.