بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط حسن در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

باسلام.

بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟ ملاک حقوق بیمه بیکاری چیست؟ چون بنده به مدت 4 سال با حقوق وزارت کار و حدود 9 ماه با حقوق نصف وزارت کار کار کرده ام. برای پرداخت بیمه بیکاری کدام ملاک است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط سپیده اکبری

profile
up
0
down

با سلام. تجمیع حقوق دو کارگاه در صورتی که هم زمان حق بیمه ها واریز شده باشد ملاک محاسبه است. همچنین 55 درصد مبلغ به عنوان بیمه بیکاری تعیین می شود، مشروط به اینکه بیمه بیکاری تعیین شده کمتر از میزان مزد حداقل نباشد. وگرنه همان میزان حداقل مزد به عنوان بیمه بیکاری برقرار است.

با احترام


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.