اوراق قرضه چه ویژگی هایی دارند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

اوراق قرضه چه ویژگی هایی دارند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

-   اوراق قرضه دارای سررسید مشخص است

-   معمولا ارزش اسمی مشخصی دارد.

-   دارندگان اوراق قرضه بستانکاران شرکت هستند

-   دارندگان این اوراق حق تصمیم گیری در شرکت را ندارند، به جز بعضی اوراق خاص که صاحبان آنها دارای حق رای هستندبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.