در صورت وجود فوق العاده کاری برای کارگران نوبت کار چگونه باید ان را محاسبه کرد؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

لطفا توضیح دهید در صورت وجود فوق العاده کاری برای کارگران نوبت کار چگونه باید ان را محاسبه کرد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اگر از 176 ساعت اول، نسبت ساعاتی که در شب بوده نزدیک به نصف باشه %22.5 و اگر به نسبت ان به (0.33) نزدیک باشه %1 فوق العاده منظور می گردد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.