در کارگاه هایی که مزد کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود، فوق العاده اضافه کاری کارگران چگونه محاسبه میشود؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

سلام. در کارگاه هایی که مزد کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود، فوق العاده اضافه کاری کارگران چگونه محاسبه میشود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

مزد یک ساعت اضافه کاری= مزد یک ساعت کاری + مزد یک ساعت کاری 40%

مزد یک ساعت کاری = 7 ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد روزانه = 30 روز:حقوق ماهانهبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.