پایه سنوات سال 1402چقدر است

report گزارش
پروفایل
up
0
down

بنده از سال ۹۷/۰۳/۱۷در بیمارستان مشغول به کار میباشم که هرماه به مبلغ ۴۷۰ هزارتومان سنوات پرداخت میکردند که از تیر ماه شرکت برای بنده ۷۰۰هزارتومان ماهانه پایه سنوات پرداخت میکند آیا مبلغ مذکور درست میباشد یانه

Biu

0 پاسخ به این سوال داده شدهبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.