پایه سنوات

report گزارش

سوال شده توسط نیلوفر شعاعی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

اگر ابتدای سال مبلغی برای حقوق بسته شود قرارداد نوشته شود و اواسط سال یک سال فرد پر شود و پایه سنوات210هزار تومان تعلق گیرد کارفرما باید 210هزار تومان را به حقوق بسته شده ابتدای سال اضافه کند و یا همین مبلغ را از حقوق کسر کند و به اسم پایه سنوات 210هزار تومان به فیش حقوقی اضافه کند و مبلغ دریافتی باز همان حقوق تعیین شده اول سال باشد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

نخیر پایه سنوات در سالگرد استخدام به حقوق طرف اضافه میشودسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.