اگر کارگری به دلیل بیماری نتواند کارکند، کارفرما باید مزد او را پرداخت کند؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

اگر کارگری به دلیل بیماری نتواند کارکند، کارفرما باید مزد او را پرداخت کند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اگر کارفرما از قبل پرداخت مزد را در این موارد تعهد کرده باشد باید بپردازد در غیر این صورت طبق اصل مزد در مقابل کار لزومی به پرداخت مزد توسط کارفرما در این مدت نیست.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.