حق بیمه قرارداد و مفاصا حساب بیمه

report گزارش

سوال شده توسط وحید غفاری در دسته بندی مفاصا حساب بیمه

پروفایل
up
0
down

کارگاههای ثابت که فقط کار ساخت انجام میدهند برای قرارداد باید ردیف پیمان بگیرند؟حتی اگر حمل و نصب در قرارداد نباشد


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

مهم است که قرارداد درست تنظیم شده باشد حتما از هم تفکیک کنید که به ساخت بیمه تعلق نگیرد البته اگر طرف قرارداد پرسنل بیمه شده و رسمی داشته باشند وگرنه بیمه همه را حساب میکندسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.