حق بیمه کارگری که از کارفرما شکایت میکند چگونه محاسبه میشود؟

report گزارش

سوال شده توسط احمد یوسفی در دسته بندی شکایت از کارفرما یا کارگر

پروفایل
up
0
down

سلام من یک کارگر داشتم که برای عدم پرداخت بیمه از سمت بنده که کارفرما هستم شکایت کرده. مدتی که بیمه پرداخت نشده سال های 85 تا 92 بوده و الان با توجه به مدارکی که ایشان داشتند از آن سال ها بنده محکوم به پرداخت حق بیمه ایشان شدم.

حالا می خواستم بدانم با توجه به این که الان حقوق ایشان حداکثر حقوق می باشد نسبت به آن سال ها، مبلغی که از سمت من باید پرداخت شود به عنوان حق بیمه ای که پرداخت نشده بود و همینطور جریمه آن، به چه شکل محاسبه خواهد شد؟

کار ایشان برای من جوشکاری بوده و با توجه به این که جزو مشاغل سخت دسته بندی می شود میزان بیمه مشاغل سخت برای ایشان چقدر خواهد بود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط سجاد اسکندریان

profile
up
0
down

سلام، بیمه ای که توسط شما در آن سال ها پرداخت نشده الان بر اساس مبلغ حال حاضر به همراه جریمه از شما دریافت می شود. در خصوص بیمه مربوط به مشاغل سخت هم فکر نمی کنم که اگر ادعای سابقه کنند، پذیرفته شود مگر این که بخواهند از سمت دیوان عدالت اداری شکایت کنند که سوابقی که برای آنسال ها برایشان ثبت می شود را از این طریق به عنوان سابقه کار سخت و زیان آور ثبت کنند. مبلغ قابل پرداخت برای مشاغل سخت و زیان آور از سمت کارفرما 8 درصد آخرین حقوق است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.