نحوه پرداخت حقوق در زمان مرحصی استعلاجی به چه شکل است؟

report گزارش

سوال شده توسط دارآبادی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

سلام می خواستم ببینم در صورتی که شخصی مرخصی استعلاجی بگیرد به علت بیماری که بستری ندارد حقوق چند روز از این مرخصی را (تا حدود 3 روز) کارفرما پرداخت می کند و چه مقدار از آن را بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کند؟

و این که آیا کارفرما این قدرت را دارد که مرخصی های استعلاجی کارگر را به سه بار در سال به مدت هر بار سه روز محدود نماید و بیشتر از این مقدار را از مرخصی های استحقاقی کم کند؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط محسن عباسیان

profile
up
0
down


با سلام. کارفرما وظیفه ای در قبال پراخت دستمزد و حقوق در رابطه با مرخصی های استعلاجی به مدت زیر 4 روز ندارد. یعنی حقوق مربوط به مرخصی استعلاجی کمتر از ۴ روز از طرف کارفرما پرداخت نمیشود. بنابراین این مدت مرخصی استعلاجی از حقوق مربوط به کارکرد کارگر کم می شود و بعدا تامین اجتماعی آن را به کارگر پرداخت می کند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.