طفره رفتن از پرداخت مطالبات کارگری اعم از حقوق،مزایا پاداش،پایه سنوات،وسنوات سالیانه

report گزارش
پروفایل
up
0
down

باسلام کارفرما ما تا ۲سال پیش بابت پرداخت پایه سنوات وسنوات سالیانه ومزایا وپاداش امضا می‌گرفت و عنوان میکرد که در طول سال بعد پرداخت میشود ولی جدا از اینکه این کار را نکردند از اسفند ۱۴۰۰تا آخر تیر۱۴۰۱مبلغ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ برای ۵ماه بعلاوه پاداش۱۴۰۰به بنده پرداخت نموده اند وهربار که برای دریافت حقوق مراجعه میکنیم طفره می‌روند حتی عدم نیاز بابت قطع همکاری را هم نمی دهند،و در ضمن ۵ماه اول کاریم وچندماه دیگر در بعد آن بیمه ما را باوجود دریافت حق بیمه پرداخت نکرده اند وقتی میگوییم عنوان میکنند که بابت آن پرداخت نشده ها جریمه به بیمه پرداخت شده ولی در عمل هیچ سابقه بیمه آیی برایم لحاظ نشده در سوابق با وجود همه گرانی تورم موجود در جامعه دیگر ادامه این کار برایم امکان پذیر نیست چون پولی دریافت نمیکنم بتوانم امرار معاش کنم لذا خواهشمند است بنده را راهنمایی کنید برای گرفتن حقم. و دلیل حرفهایم سند پرداخت شده در سالها است که بنده امضا مردم بابت دریافتی ممنونم


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط جوادی

profile
up
0
down

با سلام به شورای حل اختلاف اداره کار مراجعه کنید و با رای آن می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.