پروفایل کاربری

profile

علی رهنما

whatsapp telegram twitter linkedin
تاریخ عضویت

آبان 08,1402
تلفن

09122072795
ایمیل

arahnama.ali@gmail.comامتیاز

49
سوال

0
جواب

262

فعالیت های کاربر

سوالات پاسخ ها
1

پاسخ
محاسبه مالیات حقوق   0  آذر 21,1402
1

پاسخ
1

پاسخ
پایه سنوات   0  آذر 14,1402 پایه سنوات
1

پاسخ
1

پاسخ
پایه سنوات   0  آذر 09,1402 سنوات
1

پاسخ
1

پاسخ
1

پاسخ
پایه حقوق   0  آذر 09,1402
1

پاسخ
سوال در مورد سختی کار   0  آبان 28,1402 Biu
1

پاسخ
بیمه   0  خرداد 12,1402
1

پاسخ
بیمه   0  خرداد 12,1402
1

پاسخ
محاسبه پایه سنوات   0  اردیبهشت 15,1402
1

پاسخ
1

پاسخ
پرداخت صحیح سنوات   0  آبان 17,1402 سنوات
1

پاسخ
1

پاسخ
پایه سنوات   0  آبان 10,1402 پایه سنوات
1

پاسخ
عضویت درخانه کارگر   0  اسفند 22,1401
1

پاسخ
پایه سنوات   0  خرداد 02,1402
1

پاسخ
1

پاسخ
سنوات حقوق   0  فروردین 08,1402 سنوات
1

پاسخ
1

پاسخ
1

پاسخ
سوابق بیمه   0  شهریور 27,1402 بیمه
1

پاسخ
کد خدمت کالا   0  شهریور 20,1402
1

پاسخ
بیمه   0  شهریور 18,1402 بیمه ٫ شغل
1

پاسخ
1

پاسخ
بیمه   0  شهریور 14,1402 بیمه
1

پاسخ
حقوق   0  شهریور 12,1402 حقوق
1

پاسخ
پایه سنوات   0  شهریور 06,1402 پایه سنوات
1

پاسخ
1

پاسخ
بیمه بیکاری   0  شهریور 28,1402 بیمه بیکاری
1

پاسخ